>
BLOG  

Mu Guiying Routing Hongzhou

Cantonese opera Mu Guiying Routing Hongzhou was written by renowned Hong Kong scriptwriter-librettist, Yip Shiu-tak (1929–2009), for the inaugural production of Fook Sing Cantonese Opera Troupe, founded by Law Ka-ying and Liza Wang Ming-chuen in August 1988.

Sam Yiu | 28.7.2017 | chinese opera.